of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6198
Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerinde Dini Hayat
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerinin Dini Hayatları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Hedefleri
Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri ve dini hayatları hakkında detaylı bilgi
Rusya Federasyonuna Bağlı Türk ve Müslüman Halklarını tanıma
Kafkasya’da Yaşayan Özerk Müslüman Halkları Tanıma
Türk Cumhuriyetleri’ni sosyo-kültürel olarak tanıma
Türk-İslam Coğrafyasında Ortak Halk İnançlarını tanıma
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci Kafakasya Bölgesini coğrafi ve etnik olarak tanır ve öğrenir
Öğrenci Türk Cumhuriyetlerini coğrafi ve etnik olarak tanır ve öğrenir
Öğrenci Türk-İslam Coğrafyasını sosyo-kültürel olarak tanır, bilir.
Dersin İçeriği
Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
5
20
Ödev
1
20
Ödevler
4
4
16
Devam
1
10
Sunum
4
16
64
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
10
Arazi ya da Alan Çalışması
4
6
24
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
1
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dr. Muharrem YILDIZ,
Dünden Bugüne Kafkasya adlı kitabı
Diğer Kaynaklar
Muharrem Yıldız, Dünden Bugüne Kafkasya Yitik Hazine Yayınları İzmir 2006; Vincent Monteil, Sovyet Müslümanları Pınar yayınları, İstanbul 1992; Alexandre Bennigsen, Sofi ve Komiser, Akçağ Yayınları, Ankara 1988;; Alexandre Bennigsen, Stepte Ezan Sesleri,İrfan Yayınevi, İstanbul 1994; Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c.1-14. Çağ Yayınları, İsatanbul 1993; Cemal Anadol, Çeçenler, Kamer Yayınları İstanbul 1996; Tuncer Gülensoy, Orhundan Anadoluya Türk Damgaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1989.

Materyal
Dokümanlar
Ders arça ve gereçleri, Tarih ve Coğrafya Dokümanları, Belgeseller, Film ve Slayt Gösterimleri, Arşiv Bilgileri,
Ödevler
Konuların Özelliğine göre sunum, kaynak tarama, Literatür inceleme, Seminerler
Sınavlar
1.Vize
1.Final
1 seminer
1 Proje
Ders sunumları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3