of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6201
Din Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din Öğretiminde Yapılandırmacı çoklu öğrenme ortamları tasarlayabilme.
Dersin Hedefleri
kuramdan uygulamaya Yapılandırmacı yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak ve din öğretiminde uygulanması ile ilgili karşılaştırma yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Yapılandırmacı öğrenme anlayışı, öğretim tasarımı ve çoklu ortam ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. - Din Öğretimi tasarımı sürecini kavrayabilme. - Yapılandırmacı öğrenme anlayışı ve öğretim tasarım sürecini kavrayabilme. - Çoklu ortam özelliklerini açıklayabilme. - Çoklu ortam öğrenmenin temelindeki kuramları açıklayabilme. - Çoklu ortam tasarım ilkelerini açıklayabilme. - Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerini öğretim tasarım süreçlerine taşıyabilme.
Dersin İçeriği
Yapılandırmacı öğrenme anlayışı, öğretim tasarımı ve çoklu ortam ile ilgili temel kavramları
Öğretim tasarımı süreci ve modelleri
Yapılandırmacı öğrenme anlayışı ve öğretim tasarım süreci
Çoklu ortam özellikleri
Çoklu ortam tasarım ilkeleri
Din Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım
Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin öğretim tasarım süreçlerine uygulanması
Aktif Öğrenme
Probleme Dayalı Öğrenme
Yapılandırmacı Yaklaşımın Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin din öğretimi tasarım süreçlerine uygulanması
Örgün ve Yaygın Din Öğretimi Programlarının İncelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mahmut Zengin Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım DEM YAYINLARI
Yayın Yılı: 2011
Muhiddin Okumuşlar - Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi YEDİVEREN KİTAP Yayın Yılı: 2014
Diğer Kaynaklar
1. M.R. Matthews, (1998).Constructivism in Science Education, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
2. P. J. Fensham, R.F. Gunstone, R.T. White, (1995). The Content of Science ? A Constructivist Approach to Its Teaching and Learning, -Falmer Press, , London.
3. D.R. Baker, M.D. Piburn, Allyn & Bacon, (1997). Constructing Science in Middle and Secondary School Classrooms, USA.
4. J.G. Brooks & M.G. Brooks Alexandria, (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms, VA: Association for Supervision and Curriculum Development,.
5. D.P. Ausubel, Holt, Rinehart and Winston, (1968). Educational Psychology: A Cognitive View, , New York
6. W.Cobern, (1993). Contextual constructivism. In K. Tobin (Ed.), The practice of constructivism in science education, , Washington, DC: AAAS
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4