of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6204
Din Öğretiminde Değerlendirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din öğretiminde kullanılan değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. öğretim programı değerlendirme yöntemlerini bilmek. diin öğretiminde davranışların değerlendirilmesi ile ilgili örnekler verebilmek.
Dersin Hedefleri
Din Öğretiminde öğrernme süreçlerin tasarlanamsında ve hedeflerin ulaşılma düzeylerinin tesbitinde bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din Öğretiminin tasarımında değerlendirmenin önemini açıklar. Değerlendirme türlerini tanımlar. Ölçme aracına dayalı değerlendirmenin özelliklerini bilir. DKAB öğretim programlarının değerlendirme boyutunu bilr. Din öğreitiminde kullanılabilecek alternatif değerlendirme yöntemlerini biilir. Gözleme dayalı değerlendirmenin özelliklerini bilir. Din öğretiminde Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenmelerin ölçülmesine ilişkin tasarım yapabilir. Biçimlendirici ve değer biçmeye yönelik değerlendirme sürecinin tasarımını yapabilir. Belli başlı öğretim değerlendirme modellerini tanımlar. Bir öğretim tasarımının değerlendirmesini yapabilir.
Dersin İçeriği
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim ve değerlendirme tasarımı modelleri
Değerlendirme ve değerlendirme türleri
DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirme Boyutu
Din Öğretiminde Klasik Değerlendirme Yöntemleri
Din Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
Davranışların Sınıflandırılması- Bloom Taksonomisi
Din Öğretiminde Bilişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Duyuşsal öğrenmelerin değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Devinişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi
Ölçme aracına dayalı değerlendirme yaklaşımı
Gözleme dayalı değerlendirme yaklaşımı
Ölçme araçlarının türleri ve özellikleri
Ölçme aracı tasarımı
DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
30
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
20
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Akkoyunlu, B., Altun, A. ve Yılmaz - Soylu, M. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Yayıncılık.
Baykul, Y. Ve Turgut, M. F. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 4. Baskı. Pegem Akademi.
Diğer Kaynaklar
Mustafa Uysal/ Hüseyin Öztürk/ İzzet Döş- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme NOBEL YAYIN DAĞITIM-Yayın Yılı: 2013
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Prof. Dr. Serdar Erkan,Müfit Gömleksiz) NOBEL YAYIN DAĞITIM
Yayın Yılı: 2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
4
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4