of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6205
Karşılaştırmalı Din Öğretimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki din eğitimi içeriği ve metodu hakkında bilgi vermektir.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi, öğrencilerin, belirlenen, çeşitli ülkelerdeki eğitim ve din öğretimi sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırabilecek duruma gelmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak AB ülkelerindeki din eğitimi ve öğretiminin hukuki yapısını bilmek, AB ülkelerindeki eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyip farklılıklarını ortaya koyabilmek AB ülkelerindeki din eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olmak Din ve ahlak eğitimi açısından AB ülkeleri arasındaki farklılıkları kavramak
Dersin İçeriği
-Karşılaştırmalı Eğitimin tanımı, tarihsel gelişimi ve yöntemleri
Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki din eğitimi, içeriği, metotları ve yöntemleri. Ayrıca bu ülkelerdeki din devlet ilişkileri. Avrupa Birliği ülkeleri ile kendi ülkemizde verilen din eğitimindeki benzerlik ve farklılıklar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
20
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
3
3
9
Uygulama
0
0
Proje
2
15
30
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
30
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
*ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model, Ankara: Pegem.
*DEMİREL, Özcan (2000) Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem.
*SAĞLAM, Mustafa (1999) Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları.
*SÖZER, Ersen (1997) Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa Eğitim Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları.
*TÜRKOĞLU, Adil (1998) Karşılaştırmalı Eğitim ?Dünya Ülkelerinden Örneklerle?, Adana: Baki Kitapevi.
2007. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi. Ensar Neşriyat, İstanbul.
Altaş, N. 2003. Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara.
Erginer, A. Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Pegem Yay., Ankara.
Jakson, R. 2007. Religion and Education in Europe. REDCo. Waxmann
Diğer Kaynaklar
*ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model, Ankara: Pegem.
*DEMİREL, Özcan (2000) Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem.
*SAĞLAM, Mustafa (1999) Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları.
*SÖZER, Ersen (1997) Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa Eğitim Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları.
*TÜRKOĞLU, Adil (1998) Karşılaştırmalı Eğitim ?Dünya Ülkelerinden Örneklerle?, Adana: Baki Kitapevi.
2007. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi. Ensar Neşriyat, İstanbul.
Altaş, N. 2003. Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara.
Erginer, A. Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Pegem Yay., Ankara.
Jakson, R. 2007. Religion and Education in Europe. REDCo. Waxmann
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
4