of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6210
Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Din öğretim araç-gereçlerinin kullanılması ve din öğretimi materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazananabilme.
Dersin Hedefleri
Din Öğretiminde teknoloji destekli materyal üretebilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Din öğretiminde iletişim sürecini etkili olarak uygulayabilecektir. Din öğretimi teknolojilerinin din öğretimindeki yerini ve önemini kavrayabilecektir. Din öğretiminde kullanabilecek öğretim materyallerini seçip tasarlayarak hazırlayabilecektir Din öğretiminde sunumlar hazırlayıp etkili olarak sunumlar yapabilecektir. Din Öğretiminde görsel-işitsel öğretim araçlarını etkili olarak kullanabilecektir. Din öğretiminde bilgisayardan yararlanarak değişik öğretim etkinlikleri düzenleyebilecektir
Dersin İçeriği
Din öğretimi teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri ile ilgili din öğretimi materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
20
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
4
16
64
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Seferoğlu, S.S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, Ankara, 2006.
Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2009.
Halis, İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2002.
Demirel Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayını, Ankara, 2009.
Diğer Kaynaklar
Seferoğlu, S.S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, Ankara, 2006.
Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2009.
Halis, İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2002.
Demirel Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayını, Ankara, 2009.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
0
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
3