of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6211
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yöntemlerinden nicel araştırmaların doğasını ve yağısının teorik ve pratik uygulamalarına ilişkin temel bilgiler edinmek
Dersin Hedefleri
Nicel Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve alanı ile igili nicel araştırma yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Nicel araştırmaların doğasını anlar 2 Nicel araştırmalardaki temel kavramları bilir 3 Nicel araştırmaların bölümlerini bilir 4 Nicel araştırma yöntemlerini anlar 5 Nicel araştırma uygulamaları yapar
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, hipotez, nitel ve nicel araştırma metodolojisinin kökenleri, nicel araştırmanın özellikleri, nicel araştırmalarda temel kavramlar, nicel araştırmalarda kullanılan ölçek türleri, nicel araştırmalarda ele alınan problemin özellikleri, nicel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, nicel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği düşüren hata türleri, nicel araştırma yöntemlerinin türleri, nicel araştırmaların avantaj ve dezavantajları, nicel araştırmada verilerin toplanması, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
40
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Editör(ler) : Yazar(lar) : Şener Büyüköztürk Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
Kollektif -Prof. Dr. Mustafa Metin -Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri- - Pegem Akademi Yayıncılık
Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık
Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK John W. Creswell-Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları -EĞİTEN KİTAP Yay.
John W. Creswell - Nitel Araştırma Yöntemleri -SİYASAL KİTABEVİ
John W. Creswell/ Vicki L. Plano Clark - Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi -ANI YAYINCILIK
Diğer Kaynaklar
Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Editör(ler) : Yazar(lar) : Şener Büyüköztürk Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
Kollektif -Prof. Dr. Mustafa Metin -Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri- - Pegem Akademi Yayıncılık
Kollektif – Şener Büyüköztürk - Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Pegem Akademi Yayıncılık
Abdullah Can - SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK John W. Creswell-Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları -EĞİTEN KİTAP Yay.
John W. Creswell - Nitel Araştırma Yöntemleri -SİYASAL KİTABEVİ
John W. Creswell/ Vicki L. Plano Clark - Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi -ANI YAYINCILIK
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
0