of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB6221
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Etiği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kemaleddin Taş
Dersin Yardımcıları
7-
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma metotlarını ve etik değerlerini kavratmak.
Dersin Hedefleri
Araştırmada model oluşturma, konu belirleme ve hipotez kurgulayabilme. Sosyal bilimler alanındaki genel ve özel metotların ve etik prensiplerin kavranması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bilimsel araştırmaların kısımlarının ve giriş-sonuç ilişkisinin öğrenilmesi. Araştırmanın rapor haline getirilmesinde izlenecek yöntemler. Alıntı, dipnot, ek ve bibliyografya düzenlenmesinde uyulması gereken bilimsel kurallar.
Dersin İçeriği
Sosyal varlık alanı ve determinasyon ilkeleri, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, araştırmada model, konu ve hipotez oluşturma, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metot ve teknikleri, araştırmayı yazma ve rapor haline getirme, sosyal bilimlerde bilimsel etik konularını öğrenme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
70
Ödevler
7
8
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, 1994.
Diğer Kaynaklar
Ruşen Keleş, Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, Ankara, 1976. Nihat Nirun, Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara, 1991. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5