of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02FDB8502
Tez (Yüksek Lisans)
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kemal Sözen 1-Ramazan Buyrukçu 1-Ekrem Sarıkçıoğlu 1-Hüseyin Certel 1-Nasuh Günay 2-Adem Efe 1-Kemalettin Taş 2-Ramazan Uçar 1-Habil Şentürk 3-Nejdet Durak 3-Ayşe Sıdıka Oktay 3-Saadettin Özdemir 3-Hülya Altunya 3-Hatice Toksöz 3-Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Lisanüstü çalışmanın bitirilmesi için son aşama olarak yetkinliğin sınanmasıdır.
Dersin Hedefleri
Felsefe ve Din bilimleri disiplinin çeşitli konularında sunum hazırlayıp sunabilecek beceri kazanmak. Araştırılan bir konunun din bilimleri ve felsefe metodolojisine göre yazma becerisini kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Öğrenci, ders döneminin ilk yarısı içinde dersin hocası ile birlikte tez konusunu belirler. İkinci dönem sonu itibarıyla tez konusu hazırlanmaya başlanır. Bir yıl süre tez aşaması sonunda öğrenci tezini jüri önünde sunar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
28
10
280
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
28
9
252
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
100
1
100
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
100
1
100
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
732
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
30
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
5
2
Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi.
5