of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK1111
Nükleer Fizikte Bilgisayar Benzetimlerine Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bir nükleer reaksiyona ait tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarının etkisinin incelenmesi.
Dersin Hedefleri
Denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarının kavranması
ALICE/ASH, CEM ve PCROSS benzetim programlarını aktif olarak kullanabilmek
Tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge-öncesi reaksiyon mekanizmalarını aktif olarak kullanabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Nükleer reaksiyon mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Denge ve denge öncesi nükleer reaksiyon mekanizmalarını benzetim çalışmalarına entegre edebilmek.
Farklı reaksiyonlar için denge ve denge öncesi reaksiyon mekanizmalarının kullanımı ile teorik hesaplamaların yapılabilmesi.
Tesir kesiti hesaplamalarında denge ve denge öncesi reaksiyon mekanizmalarının etkilerinin incelenmesi.
Model hesaplamalarının sonuçlarını analiz ederek bulguların mevcut deneysel veriler ile karşılaştırmasını yapabilmek.
Dersin İçeriği
Denge reaksiyon mekanizmaları,
Denge-öncesi reaksiyon mekanizmaları,
Farklı modellerinin tesir kesiti hesaplamalarına entegre edilebilmesi,
Farklı parçacık girişli reaksiyonlarda çeşitli modellerin kullanılması,
Tesir kesiti hesaplamalarında çeşitli modellerinin etkisinin gözlemlenebilmesi,
Model hesaplamalarının sonuçlarının analiz edilerek deneysel veriler ile kıyaslanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
4
50
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kişisel ders notları
Diğer Kaynaklar
Kişisel ders notları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5