of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5103
Matematik Fiziğe Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Ekrem ARTUÇ
Dersin Yardımcıları
yok
Dersin Amacı
Lisans üstü fizik eğitimi için matematik bilgisinin tamamlanması.
Dersin Hedefleri
Fizikçinin, Fiziği tam olarak anlamak için gerek duyulan matematik yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri uygulayabilir hale gelmesini sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Matematiğin Fiziksel problemlerdeki kullanımının anlaşılması. 2) Fizikte ortogonal fonksiyonların kullanımının anlaşılması. 3) Fizikteki bir problemin matematiksel modele dönüştürülmesi. 4) Fizikteki problemlerin çözümünde matematiksel yöntemlerin kullanımı. 5) Fiziksel problemlerin sözlü veya yazılı bilimsel açıklama yeteneğinin kazanımı.
Dersin İçeriği
Limit, türev ve integral tekniklerinin gözden geçirilmesi. İmproper integraller: Gama ve Beta integralleri. Matrislerin özdeğerler ve özfonksiyonları. Matrislerin diyagonalleştirilmesi. Ortogonal ve uniter dönüşümler. Ortogonal seri açılımları. Trigonometric ve kompleks Fourier serileri, Fourier dönüşümü, Ortogonal koordinat sistemleri ve koordinat dönüşümleri. Tensörlere giriş. Eğrisel ortogonal koordinat sistemleri. Kompleks fonksiyonlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983.
Diğer Kaynaklar
Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983.
Materyal
Dokümanlar
Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983. Ders notu var.
Lecture notes.
1. Mathematical methods for Physicists “G. B. Arfken and H. J. Weber” Academic Press, 2000.
2. Advanced Mathematics for Eng. And Scientists, Murray R. Spiegel. McGraw-Hill Book Comp. 1983.
Ödevler
%50
Sınavlar
%50
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
4
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
3