of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5105
Katıhal Fiziğine Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Katıların bant yapılarının ve bazı fiziksel özelliklerinin anlaşılmasında gerekli olan teorik yöntemlerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Maddenin halleri, kristalleşmis katılar, maddenin genel elektriksel ve manyetiksel özellikleri; Metallerin Sommerfeld teorisi: serbest electron modeli, Bloch teoremi, Fermi-Dirac dağılımı, serbest elektronların Fermi yüzeyi, durum yoğunluğu, ısı sığası; elektrik ve ısısal iletkenliğin Somerfield teorisi: serbest elektronların relaxation zaman yaklaşımı, Wiedemann-Franz yasası; serbest elektronlar arasındaki korelasyon, Hatree-Fock yaklaşımı; Kristal latis: fononlar, harmonik kristalin sığası, Anharmonik etki: termal genişleme; Periyodik potansiyellerde elektronlar: Band yapısı, genel özellikler; Zayıf ve güçlü potansiyeller için band hesaplamaları, sıkı bağlanma yöntemi, muffin-tin potansiyelleri, dik düzlem dalgalar, pseudopotansiyeller; Elektron dinamiğinin yarı klasik teorisi: Bloch elektronlarının dalga paketleri, elektronlar ve boşluklar, iletkenlik teorisine relaxation zaman yaklaşımı; Fermi Yüzeyleri, Haas van Alphen etkisi, Landau seviyeleri, Kuantum Hall etkisi;elektron-fonon etkileşmeleri; yarı-iletkenler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
13
20
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Anselm, Introduction to theory of Semiconductors. Askerov B. M., Solid State Physics
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
3