of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5113
Klasik Mekaniğe Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ali KÖKCE
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mekanik problemlerinin skaler fonksiyonlarla çözümünü sağlayacak bazı matematik araç ve formülasyonların öğretilmesi.
Dersin Hedefleri
Çeşitli sistemlerin statik ve dinamik durumlarını belirleyen mekanik problemleri çözecek beceriyi kazanmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mekanik problemleri skaler fonksiyonlar yardımıyla çözecek matematik teknikleri öğrenmek. 2) Kuantum mekaniğinde kullanılan matris cebri, özdeğer problemleri gibi matematik teknikleri öğrenmek. 3) Kuantum mekaniğinde soyut biçimde ele alınan bazı konuların klasik mekanikteki karşılıklarını belirlemek. 4) Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek.
Dersin İçeriği
Elemanter İlkelerin Gözden Geçirilmesi, Değişim İlkesi ve Lagrange Denklemleri, Hamilton İlkesinin Holonom Olmayan Sistemlere Genişletilmesi, Merkezcil Kuvvet Problemi, Kepler Problemi, Rijid Cisim Hareketinin Kinematiği, Bir Rijid Cisimin Hareketi Hakkında Euler Teoremi, Rijid Cismin Hareket Denklemleri, Rijid Cismin Hareket Denklemleri, Rijid Cisim Problemlerinin Çözümü ve Euler Hareket Denklemleri, Titreşimler, Titreşim Probleminin Formulasyonu, Çizgisel Üç Atomlu bir Molekülün Serbest titreşimleri, Klasik Mekanikte Özel Görelilik, Özel Görelilikte Kuvvetler, Kovaryant Lagrange Formülasyonu.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
16
20
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Classical Mechanics, Herbert Goldstein, Charle Pool, 3 rd Edition, Jhon Safko, Addisom Wesley, 2001.
Diğer Kaynaklar
Klasik Mekanik, Herbert Goldstein Çeviri, Vural Cinemre, Çağlayan Basımevi, 1974.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
3