of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5123
Yarı İletkenlere Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Ali KÖKCE
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yarı iletken materyallerin akım gerilim karakteristikleri gibi fiziksel özelliklerini anlamak
Dersin Hedefleri
Çeşitli yarıiletken metal kontakların, p-n eklemlerinin akım mekanizmasını, çeşitli frekans ve sıcaklıkta gerilime karşı tepkilerini, kapasitif özelliklerini öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Yarıiletken ve metallerin elektronik özelliklerini öğrenmek. 2) Yarıiletken cihazların gösterdiği fiziksel özellikleri açıklayacak teorik modelleri öğrenmek. 3) Teknolojide kullanılacak uygun elektronik cihazların tasarımını yapmak 4) Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek
Dersin İçeriği
Katıların Yapısı, Taşıyıcıların İstatistiği; Enerji ve Hız Dağılım Fonksiyonları, Fermi Dirac İstatistiği, Termodinamik ve Denge, Katıların Band Teorisi, Yarıiletkenlerin Çeşitli Türleri, Metal ve Yarı İletkenlerde Kontak Problemleri, Yarıiletken Materyallerin Hazırlanışı, Yarıiletken Taşıyıcı Konsantrasyonları, Yarı iletkenlerde Akım Akışı; Difüzyondan dolayı Akım, Boltzman Transport Denklemi, Boşluk-Elektron Çiftlerinin Yeniden Bileşimi, Süreklilik Denklemleri, Termoiyonik Emisyon.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
16
20
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Ziel A., Solid State Physical Electronics, Prentice-Hall, Inc Clifes, New Jersey, 1968. 2.Donald A. Neamen Yarıiletken Fiziğine Giriş, Çeviri:M. Sağlam, A. Ateş, Aktif Yayıncılık,2007 3. Jhon Allison, Electronic Engineering Semiconductors and Devices, McGraw-Hill Book Company, 1990
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5