of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5157
Nükleer Yapıya Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çekirdeği genel bir bakış açısıyla inceledikten sonra nükleer yapının nasıl olduğu anlamak ve çekirdek içindeki etkileşmelerle nükleer yapıyı açıklamaya çalışan teorileri öğrenmek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çekirdeğin bazı özelliklerinin deneysel veriler ışığında varlığının anlaşılması 2) Çekirdek içi etkileşmelerin nasıl olduğunu hakkında yaklaşımlar 3) Nükleer yapının anlaşılması için ortaya atılan genel nükleer kabuk modeli teorisi 4) Çekirdek içi etkileşmelerin doğası 5) Çekirdek içi etkileşmeler için metodlar
Dersin İçeriği
Çekirdeğe Tepeden Bir Bakış: Nükleonlar ve Çekirdekler, Çekirdeğin Açısal Momentumunun Varlığı, Elektronik ve Nükleer Momentler, Isospin, Mezonlar ve Uyarılmış Nükleonlar, Çekirdekde Mezonik Etkiler. Nükleonlar Arası Kuvvetler: Mümkün Nükleon Kuvvetleri, Saçılma Deneyleri, Bağlı Durumlar, Deneysel Sonuçlar, Prton-proton kuvvetleri ve Nötron-nötron kuvvetleri. Nükleer Modeller: Tek Parçacık Yörüngeleri, Aşırı Tek Parçacık Modeli ve Spin, Tek Parçacık Modeli, Konfigürasyon Karışımı, Nükleer Spektranın Hesaplanması için Kabuk Modeli Yaklaşımı, Kollektif Nükleer Hareket. Nükleer Maddedeki (Ortamdaki) Korelasyonlar: Giriş, Dışlama (Exclusion) Prensibi Korelasyonu, Bethe-Goldstone Eşitliği ve G-Matrisi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
M.A. Preston, R.K. Bhaduri, “Structure of the Nucleus” 2nd Edition, Addison-Wesley Publ. 1982.
Diğer Kaynaklar
John M. Blatt, Victor F. Weisskopf, “Theoretical Nuclear Physics” , Dover Publ. 1991.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5