of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5168
Astrofizik
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Melihat ASLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yıldızların iç yapısı ve evrimlerinin tartışılmasıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Yıldızların yapısını kontrol eden temel fizik ve onların yapısını anlamamızı sağlayan temel fikirleri kavrama 2) Kuram ve gözlemler arasında karşılaştırmalar yapabilme 3) yıldızlarda enerji üretimi ve taşınımı, yıldız yapı denklemleri ve uygulamaları, yıldızların oluşumu ve gelişimi, yıldız yaşamlarının sonu gibi bilgileri kavrama 4) yıldız yapısı ve evriminin ana hatlarını öğrenmiş ve evrenin yapısına ait özellikler hakkında değerlendirme yapabilme becerisine sahip olma
Dersin İçeriği
Konvektif enerji taşınım kuramı, dış konveksiyon bölgelerinin derinlikleri, yıldızlarda enerji üretimi, yıldızların yapısı ile ilgili denklemler, konveksiyon bölgelerinin yıldız yapısına etkisi, yıldız modelleri hesabı, yıldız oluşumu, küçük kütleli yıldızların evrimi, büyük kütleli yıldızları evrimi, yıldız evriminin son basamakları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Padmanabhan, T., 2000. “Theoretical Astrophysics”, Vol.2, Cambridge University Press. 2) Böhm-Vitense, E., 1992. “Introduction to Stellar Astrophysics”, Vol.3, Cambridge University Press. 3) Karaali, S., 1999. “Yıldızların İç Yapısı”, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi. 4) Karaali, S., 1999. “Yıldızların Evrimi”, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
3