of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK5171
Paralel Hesaplamaya Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
- Paralel Hesaplamanın ne olduğunu öğrencilere kavratmak
- Parallel hesaplama ile nasıl yüksek başarım elde edilir öğretmek.
- Paralel mesaj geçme ortamını kavratmak,
- Dağıtık bellek paradigmasını kavratmak.
Dersin Hedefleri
- Paralel bilgisayar sistemlerinin tanınması,
- Paralel Hesaplamanın ne olduğunun anlaşılması,
- MPI ve PVM parallel kodlaması ile basit parallel hesaplama yapılabilmasi,
- Basit seri C ve Fortran kodların parallel kodlara dönüştürülmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- C ve Fortran kodlama tekniklerinde uzmanlaşmak
- MPI ve PVM parallel kodlama tekniklerinin öğrenilmesi
- Bilgisayar kodlamasının fizik problemleri üzerinde uygulanması
- Yüksek başarım gerektiren fizik problerine çözüm metodu sunmak,
- Fizik bölümü ve mühendislik öğrencilerini programlama alanında geliştirmek
Dersin İçeriği
Paralel Hesaplamaya Giriş: Bilgisayar Mimarisi; Yüksek Başarımlı Hesaplama – Paralel Hesaplama; Hızlı İşlemci Mimarisi; MIMD – Bellek organizasyonu; Standart Mesaj Geçme Arayüzü (MPI); Standart Paralel Sanal Bilgisayarlar (PVM); Temel MPI: MPI Nedir?; C ve Fortran Dilleri ile Bağlantı; MPI Başlatımı; Ben Kimim?; MPI Bitirme; Building an MPI code; Running an MPI code; MPI Kod İnşaası; MPI Kodunun Çalıştırılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
7
60
Ödevler
7
2
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sınıf Çalışma Notları
Diğer Kaynaklar
1. MPI in Wikipedia
en.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Interface
2. Tutorial on MPI
www.llnl.gov/computing/tutorials/mpi
3. Using MPI - 2nd Edition by
William Gropp, Ewing Lusk, and Anthony Skjellum
4. Parallel Programming with MPI
by Peter Pacheco
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Dönem boyunca 7-8 ev ödevi vardır.
Sınavlar
1 ara sınav ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5