of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK6131
Nükleer Yapı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Nükleer kabuk modelinin temellerini anlamak.
Dersin Hedefleri
Merkezi bir nükleer potansiyeldeki parçacığın durumu. Harmonik osilatör potansiyelindeki bir parçacığın durumu. Kuantum mekanikte rotasyon. Genel nükleer kabuk modeli.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Merkezi bir nükleer potansiyeldeki parçacığın durumunun anlaşılması. Harmonik osilatör potansiyelindeki bir parçacığın durumunun anlaşılması. Kuantum mekanikte rotasyonun anlaşılması. Genel nükleer kabuk modelinin anlaşılması.
Dersin İçeriği
Tarihsel Gelişim: 1930’dan berı çekirdeğin kabuk model üzerine yapılan başarıların tartışılması Merkezi Bir Potasiyeldeki Parçacık: Relativistik olmayan Shrödinger eşitiği ve çözümleri, Küresel Harmonikler, Spin-Orbit Etkileşmesi, ve Tek Nükleon Magnetik Momentleri Harmonil Osilator Potansiyeli: Harmonik osilator Hamiltonianı ve özfonksiyonları, İki cisim harmonik osilator potansiyeli ile etkileşen parçacıklar. Kuantum Mekanikte Rotasyon (Dönme): Bir Skalar Alan Rotasyon Grubunun Rotasyonu, Transformasyonların Genel Rotasyonları, Rotasyon Operatorunun Temsili, Çarpım Temsilleri ve İndirgenmezlik, Tensorler, Küresel Tensorler, İndirgenemez Tensorler, Tensor Çarpımları, Küresel Tensor Operatörleri, Matris Elemanlarının Hesaplanması. Nükleer Kabuk Modeli: Tek Parçacık Uyarılmaları, İki Parçacıklı Sistemler: Benzer Nükleonlar, Üç Parçacıklı Sistemler ve Sonrası, Benzer Olmayan Sistemler: İsospin, Büyük Skalalı Kabuk Modeli Hesaplamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
4
50
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kris L. G. Heyde, “ The Nuclear Shell Model”, Springer-Verlag Publ., Berlin, 1994
Diğer Kaynaklar
I. Talmi, “Simple Models of Complex Nuclei” , Harwood Academic Publ., Switzerland, 1993.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5