of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK6147
Moleküllerdeki Atomların Kuantum Teorisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ahmet TOKATLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Moleküllerdeki atomların kuantum teorisini öğrenmek
Dersin Hedefleri
Moleküllerdeki atomların kuantum teorisi ile ilgili temel kavramalrın öğrenilmesi
Moleküler kristaller ve kompleklerin özelliklerinin moleküllerdeki atomların kuantum teorisi vasıtasıyla açıklanması
Moleküllerin aromatikliğinin moleküllerdeki atomların kuantum teorisi vasıtasıyla açıklanması
Moleküllerdeki atomların kuantum teorisi ve hidrojen bağlarının farklı türlerinin etkileşme enerjilerinin ilişkilerinin karşılaştırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Moleküllerde elektron yoğunluk fonksiyonunun tanımlanması
Moleküllerdeki kritik noktaların tanımlanması
Bağ kritik noktalarındaki enerji yoğunluklarının tartışılması
Bağ özelliklerinin moleküllerdeki atomların quantum teorisinden türetilen topolojik parametrelerle ilişkisinin öğrenilmesi
AIMALL paket programının kullanılması
Dersin İçeriği
Elektron yoğunluğu topolojisi, Bağ ve virial yollar, Bağ özellikleri, BCP'de elektron yoğunluğu, Elektron yoğunluğunun Laplasiyeni, Bağ elipsitisi, BCP'de enerji yoğunlukları, Bağlı atomlar arasında elektron delokalizasyonu, Atoma ait özellikler, Titreşim absopsiyon şiddetlerine atoma ait katkılar, Kapalı kabuk moleküllerinin mıknatıslanmalarına atoma ait katkılar, ELF topolojisi, Moleküllerdeki atomların kuantum teorisini kullanarak aromatiklik analizi, AIMALL paket programı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Bader FW (1994) Atoms in Molecules: A Quantum Theory. Clarendon Press,Oxford

2)Matta CF, Boyd RJ (Eds.) (2007) The Quantum Theory of Atoms in Molecules: From Solid State to DNA and Drug Design. Wiley-VCH, Weinheim

3)Keith TA (2010) AIMAll program Version 10.12.11. http://aim.
Diğer Kaynaklar
Kullanılmamaktadır
Materyal
Dokümanlar
Kullanılmamaktadır
Ödevler
Kullanılmamaktadır
Sınavlar
Kullanılmamaktadır
Materyal Diğer
Kullanılmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5