of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK6148
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Seyfettin ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları
Doç.Dr. Ahmet TOKATLI
Dersin Amacı
katıhal fizikçilerinin ve malzeme bilimcilerinin yeni malzeme tasarlamasında ve kristal yapıların yapısal, elektronik ve optik özelliklerinin çalışılmasında DFT önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda; kuantum mekaniğinin bazı önemli fikirlerini ve DFT için önemli olan yaklaşımları sunmak bu dersin amaçlarındandır.
Dersin Hedefleri
Bu ders, malzeme tasarımı veya kristallerin DFT hesaplamalarını yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. Sonuçta, araştırmacının hesaplamalarını uygulamalı olarak yapabilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kristalin yapısal, elektronik ve optik özelliklerinin DFT ile belirlenmesi
Dersin İçeriği
Yoğunluk fonksiyonel teorisinin temelleri, kristaller için DFT hesaplamaları, yüzey araştırması için DFT.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
15
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
15
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
1
3
3
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
22
22
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yoğunluk Fonksiyonel Teori Giriş (Ders Notu), Seyfettin Çakmak
Diğer Kaynaklar
David S. Sholl and Janice A. Steckel. Density Functional Theory: A Practical Introduction. Wiley, 2009.
R. G. Parr and W. Yang. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. Oxford Science Publications, 1989.
W. Koch and M. C. Holthausen. A Chemist’s Guide to Density Functional Theory. Wiley-VCH, 2 edition, 2001.
Charles Kittel. Introduction to Solid State Physics. Wiley, 8th edition, 2005.
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Pratik bir giriş,Çeviri editörleri Sezgin Aydın-Nurettin Körözlü, Nobel Akademik Yayıncılık (2012)
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5