of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK6151
Diferansiyel Denklemlerin Lie Grup Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
2-Ekrem Artunç
Dersin Amacı
1. Öğrencilere adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizine ilişkin temel
kavramları tanıtmak,
2. Adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizi kullanılarak çözümünü öğretmek.
Dersin Hedefleri
1. Öğrencilere adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizine ilişkin temel kavramları tanıtmak,
2. Adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizi kullanılarak çözümünü öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
I. Adi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizi kullanarak çözümlerini yapar,
II. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie grup analizi kullanarak çözümlerini yapar.
Dersin İçeriği
Adi Diferansiyel Denklemler; nokta dönüşümleri ve üreticiler. Adi diferansiyel denklemlerin Lie nokta simetrileri. Birinci mertebe, ikinci mertebe ve daha yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemlerin Lie nokta simetrilerinin denklemlerin çözümünde kullanışı. Değme dönüşümleri ve kullanımı. Dinamik simetriler ve korunum yasaları. Kısmi Diferansiyel Denklemler; Lie nokta dönüşümü ve simetrileri. Lie simetrilerinin denklemlerin çözümünde kullanışı. Kısmi diferansiyel denklemlerin dönme simetrileri ve
kullanışı. Lie Backlund dönüşümleri ve kullanımı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
70
70
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
N.H. Ibragimov, CRC Handbook of Lie Group Analysis of Differential Equations: Volume 1, CRC-Press, 1993
Diğer Kaynaklar
P. Olver, Applications of Lie Groups to Differential Equations, Springer, 1993.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
1
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
1