of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK8601
Tez (Doktora)
0.00
1.00
1.00
1.00
30.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Semiha BAHÇELİ 1-Nuri ÖZEK 1-İskender AKKURT 2-Lütfi ÖKSÜZ 2- 3-Halil OTURAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Lisanüstü çalışmanın bitirilmesi için son aşama olarak yetkinliğin sınanmasıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tez teklifleri sunabilmek. Problemi tanımlamak ve onun zorluğunu kavramak. Gerekli veriyi toplamak ve analiz etmek. Probleme olası çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek. Sonuçları etkin bir şekilde sunmak ve uygulanabilirliğini tartışmak.
Dersin İçeriği
Bu dersi birden fazla öğretim elemanı vermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
10
140
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
14
196
Ödev
0
0
Ödevler
10
30
300
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
25
50
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
726
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
30
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Öğrenci seçtiği tez konusuyla ilgili olarak her türlü makale,kitap ve diğer kaynak araştırmalarını yapar.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Tez tamamlanınca, öğrenci enstitü tarafından atanan jüri karşısında savunmasını yapar.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
 
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.