of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK9610
Sürdürülebilir ve Alternatif Enerji Teknolojileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Murat ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Enerji sistemlerinin ve tasarım parametreleri olan performans, işletim karakteristikleri ve emniyet konularinin tanımlanması.
Dersin Hedefleri
Küçük ölçekli hidrolik enerji sistemlerinin incelenmesi Gelgit ve dalga enerjisi sistemlerinin incelenmesi Fotovoltaik ve termal sistemleri kapsayan güneş enerjisi teknolojileri sistemlerinin incelenmesi Rüzgar enerjisi sistemlerinin incelenmesi Biyokütle enerjisi sistemlerinin incelenmesi Hidrojen enerji sistemlerinin üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanım teknolojilerinin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yenilenebilir enerji sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. Enerji depolama sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Enerji sistemlerinin ve tasarım parametreleri olan performans, işletim karakteristikleri ve emniyet konularının tanımlanması. Küçük ölçekli hidrolik enerji. Gelgit ve dalga enerjisi. Fotovoltaik ve termal sistemleri kapsayan güneş enerjisi teknolojileri. Rüzgar enerjisi sistemleri. Biyokütle enerjisi. Merkezi enerji dağıtım sistemleri. Hidrojen enerji sistemlerinin üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanım teknolojileri. Yakıt hücreleri: yakıt hücresi termodinamiği, elektrot kinetiği gibi temeller ve proton değişimli membran, kati oksit yakıt hücreleri. Enerji depolaması, termal, sıkıştırılmış hava, akü, buz ve Flywheel. Jeotermal enerji sistemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
0
0
Kısa Sınav
2
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
5
20
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
2
1
2
Uygulama
0
0
Proje
1
5
5
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Alternatif enerji üretim teknolojileri
Diğer Kaynaklar
Felix A Farret, Integration of Alternative Sources of Energy. Paul Kruger, Alternative energy resources Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen, Thermal Energy Storage
Materyal
Dokümanlar
Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen, Exergy, Energy, Environment and Sustainable Development.
Ödevler
Entegre enerji sisteminin tasarımı. Entegre enerji sisteminin termodinamik analizi.
Sınavlar
ev ödevleri
Materyal Diğer
proje çalışmaları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
4