of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK9611
Rüzgar Enerjisi Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Murat OZTURK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği ve karakteristikleri; bireysel jeneratörlerin ve rüzgar tarlalarının yerleşimi; rüzgar hızlarının ve elektriksel çıktıların maksimum düzenlenmesi için rüzgar türbinlerinin tasarımı
Dersin Hedefleri
Ruzgar enerjisi sistemleri hakkinda bilgi sahibi olmak Elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rüzgar türbini ve sisteminin tasarımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları
rüzgar enerjisi sistemleri için enerji depolama aygıtlarının tasarımı; rüzgar jeneratörlerinin işletimi ve bakimi çevresel etkilerin, yapım ve bakim masraflarının minimuma indirilmesi için tasarım parametreleri;
Dersin İçeriği
Rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği ve karakteristikleri; bireysel jeneratörlerin ve rüzgar tarlalarının yerleşimi; rüzgar hızlarının ve elektriksel çıktıların maksimum düzenlenmesi için rüzgar türbinlerinin tasarımı; rüzgar enerjisi sistemleri için enerji depolama aygıtlarının tasarımı; rüzgar jeneratörlerinin işletimi ve bakimi; çevresel etkilerin, yapım ve bakim masraflarının minimuma indirilmesi için tasarım parametreleri; elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rüzgar türbini ve sisteminin tasarımı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
10
10
100
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
8
80
Ödev
1
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
1
5
5
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
191
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
alternatif enerji teknolojileri
Diğer Kaynaklar
IBRAHIM DINCER and MARC A. ROSEN "ENERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
Materyal
Dokümanlar
REİNER DECHER "ENERGY CONVERSİON" PAUL KRUGER "ENERGY RESOURCES" ALDO V. DA ROSA "FUNDAMENTALS OF RENEWABLE ENERGY PROCESSES" MUKUND R. PATEL "WİND and SOLAR POWER SYSTEMS"
Ödevler
ENTEGE ENERJİ SİSTEMLERİ
Sınavlar
ENTEGRE ENERJİ SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Materyal Diğer
PROJE ÇALIŞMASI
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
5
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
4