of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK (TR)
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01FZK9612
Enerji Sistemlerine Giriş
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Murat OZTURK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımı; enerjinin sınıflandırması ve terminolojisi; enerji kaynakları ve değerleri; enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojileri; enerji depolama ve dağıtımı; ülkelerin ve ekonomik sektörlerin enerji kullanımları; enerji yoğunluğu; Küresel enerji akımları ve kullanım şekilleri; başlıca yakıtlar; yakıt bilimi ve teknolojileri: yakıtların orijinleri, yakıtların sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yakıt kullanımı ve yanma atıkları, konvansiyonel olmayan yakıtlar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve enerji; temiz enerji sistemleri.
Dersin Hedefleri
Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımıni incelenmesi Enerjinin sınıflandırması ve terminolojisinin incelenmesi Enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojilerini ineenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle), fotovoltaikler, mikrotürbinler hakinda bilgi. Ömür boyu değerlendirme analizi, endüstriyel ekoloji ve anahtar çevresel değerlendirmeleri hakkinda bilgi. Enerji sistemlerine enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması hakkinda bilgi.
Dersin İçeriği
Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımı; enerjinin sınıflandırması ve terminolojisi; enerji kaynakları ve değerleri; enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojileri; enerji depolama ve dağıtımı; ülkelerin ve ekonomik sektörlerin enerji kullanımları; enerji yoğunluğu; Küresel enerji akımları ve kullanım şekilleri; başlıca yakıtlar; yakıt bilimi ve teknolojileri: yakıtların orijinleri, yakıtların sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yakıt kullanımı ve yanma atıkları, konvansiyonel olmayan yakıtlar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve enerji; temiz enerji sistemleri. Güç üretimi, endüstriyel prosesler ve taşınımı gibi enerji sistemlerinin çevresel etkileri; hava, toprak ve su kirliliği ve bunların cevre üzerine olan etkisi; kimyasal kirleticilerin, fotokimyasal kirleticilerin ve dumanın üretim mekanizmaları. Yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle), fotovoltaikler, mikrotürbinlere giriş. Enerji depolama sistemlerine giriş. Hidrojen ve yakıt pillerine giriş. Ömür boyu değerlendirme analizi, endüstriyel ekoloji ve anahtar çevresel değerlendirmelere giriş. Enerji sistemlerine enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
10
140
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
2
20
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Alternatif Enerji teknolojileri
Diğer Kaynaklar
R.M. DELL and D.A.J. RAND "CLEAN ENERGY" ROGER A. MESSENGER and JERRY VENTRE "PHOTOVOLTAİC SYSTEMS ENGİNEERİNG" W. SHEPHERD and D.W. SHEPHERD "ENERGY STUDİES"
Materyal
Dokümanlar
İBRAHİM DİNCER and MARCH A. ROSEN "EXERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
Ödevler
Entegre enerji sistemleri
Sınavlar
entegre enerji sistemlerinin termodinamik analizi
Materyal Diğer
proje çalışması
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak.
4
2
Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak.
5