of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5101
Nicel Araştırma Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin Bal
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma alışkanlığını geliştirmek Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olmak
Dersin Hedefleri
Öğrenciler bilimsel araştırmalara ilgi duyarlar Nicel araştırma sürecini yönlendirebilirler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. Sosyal araştırmalara ilgi duyar
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntem, bilimsel araştırmanın kuralları, nicel araştırmanın felsefi temelleri, pozitivivizm, nicel araştırmanın aşamaları, nicel atraştırma örnekleri, saha çalışması hazırlama
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2009.
Diğer Kaynaklar
Nilgün Çelebi, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yay., Ankara, 2001. A.Giddens, Sosyoloji Yönteminin Yeni Kuarlları, çev. B Balkız, Ü Tatlıcan, Paradigma Yay.,İstanbul, 2003. Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yay, Ankara, 2009. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, 3.baskı Pegem Yay., Ankara, 2001.
Materyal
Dokümanlar
yok
Ödevler
Her öğrenci dönem içi bir ödev yapar
Sınavlar
Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3