of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5102
Nitel Araştırma Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cihad Özsöz
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Nitel araştırma yöntemine ilişkin temel kavramlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Hedefleri
Nitel araştırmayı yöntemini uygularlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri uygulamak. Eleştirel düşünme yeteneği kazanmak. Nitel araştırma yöntemine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Tarihsel arka plan, nitel ve nicel araştırmanın temel farkları, araştırma türleri, araştırma deseni, literatür taraması, örneklem seçimi, veri toplama teknikleri, veri analizi, araştırma raporunun yazımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
yok
Diğer Kaynaklar
William Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston, 1997. Elif Kuş, Nicel -Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yay., 2009. Paul Thomson Geçmişin Sesi, Sözlü Tarih Kuramı, Tarih Vakfı Yurt Yay. Leyla Neyzi, Ben Kimim?" Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yay., 2004. Leyla Neyzi, İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak Birey, Bellek ve Aidiyet, Tarih Vakfı Yurt Yay., 1999. Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yay., 2005. Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yay.,
Materyal
Dokümanlar
yok
Ödevler
Bir ödev
Sınavlar
Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4