of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5108
İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sanayi toplumunda çalışma hayatının genel özellikleri ve Örgütlü çalışma hayatının temel sorunlarını araştırmak, işveren ve işgören ilişkilerinin mahiyetini anlamak, İşveren ve işgören ilişkilerinde sendikaların işlevi ve Sendikal hareketlerinin ortaya çıkışını incelemek.
Dersin Hedefleri
Sanayi toplumunda çalışma hayatının genel özellikleri ve Örgütlü çalışma hayatının temel sorunlarını araştırmak, işveren ve işgören ilişkilerinin mahiyetini anlamak, İşveren ve işgören ilişkilerinde sendikaların işlevi ve Sendikal hareketlerinin ortaya çıkışını incelemek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Dersin İçeriği
Endüstri İlişkileri Sistemi ve Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri. Endüstrileşmenin Çalışma Yaşamına Etkileri. Lonca Düzeninden Kapitalist Fabrika Sanayiine Geçiş. İşçi ve İşveren Sınıflarının Birbirinden Ayrılması. Endüstri Devriminin Getirdiği Yeni İstihdam Koşulları. Liberalizm ve Bireysel Hizmet İlişkisi. Sendikacılık Hareketinin Doğuş Nedenleri. Sendika Teorileri. Webb?ler Commons, Perlman, Marks ve Tannenbaum?un Görüşleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008, Sanayi sosyolojisi, Isparta, 2008, Yönetim Sosyolojisi, Isparta, 2009.
Diğer Kaynaklar
Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, Beta yay., İstanbul, Engin Yıldırım; Endüstri İlişkileri Teorileri, Değişim Yay. İstanbul, J.Kuczynski, İşçi Sınıfı Tarihi, Sosyalist Yay., İstanbul,. F.Barret, Emeğin Tarihi, May Yay., İstanbul, 1970. P.Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi, Onur Yay., 1977.
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
Yok
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
2
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3