of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5118
Bölgelerarası Dengesizlik ve Kalkınma
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Murat Ali Dulupçu
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin ekonomik gelişme ve bölgesel kalkınmanın önemi, ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgelerarası dengesizliklerin nedenleri ile bu dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar ve bu alanda çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaları öğrenmesidir
Dersin Hedefleri
Ekonomik gelişme, bölgelerarası dengesizlik, bölgelerarası dengesizliklerin neden ve sonuçları ile bunları gidermeye yönelik Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan uygulamalar anlaşılması ve öğretilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Ekonomik alan kavramı, 2- Ekonomik gelişmeye bağlı olarak bölgesel gelişme farklılıklarının nasıl ortaya çıktığını, 3- Bölgeler arası gelişmişlik farklarının yarattığı sorunlar 4- Bölgesel gelişme farklılıkları azaltmaya yönelik politikaların nedenleri ve ilkeleri, 5- Bölgesel gelişme farklılıklarını gidermeye yönelik çeşitli ülkelerde gerçekleşen uygulamalar, 6- Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik araçları, 7- Yeni sanayi odakları, 8- Bölgesel Kalkınma Ajanslarının işlevleri, 9- Bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, 10- Bölgesel kalkınmada sivil toplumun rolü, 11- Bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve rekabet, 12- Bölgesel dengesizliğe yönelik teoriler, 13- Ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi ve teşvikleri 14- Türkiye’de kalkınmaya yönelik yerel projeler, 15- İnovasyon ve bölgesel kalkınma etkileşimi, konularında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği
Ekonomik gelişme, bölgelerarası dengesizlik, bölgelerarası dengesizliklerin neden ve sonuçları ile bunları gidermeye yönelik Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan uygulamalar irdelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
1
50
Ödevler
10
4
40
Devam
0
0
Sunum
10
4
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Diğer Kaynaklar
Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Materyal
Dokümanlar
Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Ödevler
dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
arasınav- final sınavı
Materyal Diğer
bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
2
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3