of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5122
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Sorunlar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
Dersin Hedefleri
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
Dersin İçeriği
Türkiyede Güncel Sosyolojik Tartışmaların Neler Olduğu ve Hnagi Noktalarda Geliştirildiği.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
3
45
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
50
Ödevler
1
45
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Ödevler
Türkiyede Güncel Sosyolojik Tartışma Örneği
Sınavlar
Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4