of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5123
Türkiye?nin Sosyo-Kültürel Yapısı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Bülent Şen
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Toplumsal yapı ve değişme kavramları ile bağıntılı olarak Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında bilgi ve kavrayış oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için Türk toplumsal yapısının tarihsel, kültürel ve coğrafi kaynaklarını kavramak.
Dersin Hedefleri
Toplumsal yapı ve değişme kavramları ile bağıntılı olarak Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında bilgi ve kavrayış oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için Türk toplumsal yapısının tarihsel, kültürel ve coğrafi kaynaklarını kavramak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Türk toplumunun toplumsal yapı bileşenlerini kavramak. 2-Türkiye'nin toplumsal yapısının oluşumunu tarihsel süreç içinde analiz etmek. 3-Türk toplumsal yapısının kültürel çeşitliliğini kavramak.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin genel olarak yapısı ve sorunları. Yapı kavramının sosyolojik analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısındaki temel özelliklerin tarihsel süreci. Sosyal, kültürel ve ekonomik kaynakların tartışılması. Türkiye?nin toplumsal yapısında tarihsel süreç içinde meydana gelen değişmeler. Bozkır, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk toplum yapısının kurumsal özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
45
45
Seminer
1
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
45
45
Arazi Çalışması
1
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Diğer Kaynaklar
Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Materyal
Dokümanlar
Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Ödevler
dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
yok
Materyal Diğer
bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3