of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5125
Sosyal Politika ve Siyaset
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
----
Dersin Amacı
Sosyal politikanın gelişiminde refah devletinin yükselişi ve düşüşünü hazırlayan dinamik ve süreçlerin Türkiye perspektifi de dahil edilerek irdelenmesi.
Dersin Hedefleri
Sosyal politikanın gelişiminde refah devletinin yükselişi ve düşüşünü hazırlayan dinamik ve süreçlerin Türkiye perspektifi de dahil edilerek irdelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal politikanın tanımı ve tarihsel gelişimini anlamak Refah devletinin doğuşunu hazırlayan şartlar ve süreçlerin kavranması Refah devletinin dönüşümü ve Yeni-Sağ tartışmalarını gerçekleştirmek Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yansımalarını değerlendirmek
Dersin İçeriği
Sosyal politikaları ortaya çıkartan tarihsel süreç ve dinamikleri, refah devletinin dönüşüm süreci, Yeni-Sağ politikaların irdelenmesi ve Türkiye açısından bu sürecin etkilerinin tartışılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
3
45
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
50
Ödevler
1
45
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Diğer Kaynaklar
Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Materyal
Dokümanlar
Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Ödevler
Sosyal Politika Tanım ve Tarihi
Sınavlar
Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5