of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5128
Seçkin Teorileri ve Siyaset
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Seçkin teorileri ve siyaset kavramının analizini yapmak. Egemen sınıf ile siyaset ilişkisini analiz etmek. Seçkin türlerini kavramak. Dünyada ve Türkiye’de seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tartışmak.
Dersin Hedefleri
1)-Seçkinler ve siyaset arasında nasıl bir ilişki olduğunu kavramak. 2)-Seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tespit etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Seçkin teorileri ve siyaset kavramını analiz etmek 2)-Egemen sınıf ile siyaset ilişkisini analiz etmek. 3)-İktidar ve iktidar olmayan seçkin tiplerini kavramak 4)-Seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tartışmak.
Dersin İçeriği
Seçkin teorileri ve siyaset kavramlarının sosyolojik analizi. Egemen sınıf ile siyaset ilişkisi. Seçkin grupları. Dünyada ve Türkiye’de seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisi. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşü.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
50
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Ankara, 1997. Duverger, Maurice, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1986. Mills, C., Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Ankara , 1974. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005.
Diğer Kaynaklar
Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, Çev. Orhan Düz, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2005. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003. Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar-Yaklaşımlar-, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007.
Materyal
Dokümanlar
Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Ankara, 1997. Duverger, Maurice, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1986. Mills, C., Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Ankara , 1974. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, Çev. Orhan Düz, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2005. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003. Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar-Yaklaşımlar-, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007.
Ödevler
Makale yazımı
Sınavlar
Ara Sınav- Fianal Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5