of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5130
Türkiye'nin Kültürel Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramların analizini yapmak. Milli kültür inşa sürecindeki reformları analiz etmek. Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini analiz etmek. Kitle kültürü, popüler kültür ve tüketim kültürünün toplum üzerindeki etkisini analiz etmek.
Dersin Hedefleri
1)-Kültür ve kültür ile ilgili kavramların anlamını kavramak. 2)-Günümüz kültür dinamiklerini kavramak 3)-Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Kültür ve kültür ile ilgili kavramları analiz etmek 2)-Milli kültür inşa sürecindeki reformları analiz etmek. 3)-Günümüz kültür dinamiklerini kavramak 4)-Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini analiz etmek.
Dersin İçeriği
Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramlar. Türkiye’nin kültürel iklimi. Batı kültürünün özümsenmesi. Milli kültür inşası süreci. Dil devrimi. Dinde reform tartışmaları. Küreselleşme ve kültür değişmeleri. Kitle kültürü ve toplum . Popüler kültür ve toplum. Tüketim kültürü ve toplum. Kültürel kimlik tartışmaları. Türk toplumunun kültür dinamikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
50
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Heyd, Uriel, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, K., ?Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri?, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, K., ?Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı?, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Diğer Kaynaklar
Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., ?Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi?, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., ?Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Materyal
Dokümanlar
Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Heyd, Uriel, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, K., ?Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri?, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, K., ?Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı?, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., ?Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi?, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., ?Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Ödevler
Makle Yazımı
Sınavlar
Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3