of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5133
Türk Sosyolojisinin Güncel Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimini analiz etmek. Metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunlarını kavramak. Modernleşme, kalkınma, küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik gibi tartışma konularını ele almak.
Dersin Hedefleri
1)-Türk sosyolojisinin metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunlarını kavramak. 2)-Modernleşme ve kalkınma, konularını değerlendirmek. 3)-Küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik tartışmalarını değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimini analiz etmek 2)-Metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunları analiz etmek. 3)-Modernleşme ve kalkınma konularını analiz etmek. 4)-Küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik tartışmalarını analiz etmek.
Dersin İçeriği
Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimi . Metodolojik sorunlar. Kavramsal ve kuramsal sorunlar . Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşması. Türk sosyolojisinin Batı sosyolojisi ile ilişkisi. Milli sosyoloji tartışmaları. Modernleşme ve kalkınma sorunu. Küreselleşme ve yerelleşme sorunu. Ulus devlet tartışmaları. Kültürel kimlik tartışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
50
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Coşkun, İsmail (Haz.), 75. Yılında Türkiye?de Sosyoloji, Bağlam Yayınları, Ankara, 1991. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999. Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Talas, Mustafa, Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Diğer Kaynaklar
Kaya, Yaşar (Edit.), Kürenin Halleri, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Kurtan, Amiran, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978. Talas, Mustafa-Bildirici, S. Salih (Edit), Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Talas, Mustafa, Türkiye?de Sanayi Teşviği Uygulamalar, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002. Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Materyal
Dokümanlar
Coşkun, İsmail (Haz.), 75. Yılında Türkiye?de Sosyoloji, Bağlam Yayınları, Ankara, 1991. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999. Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Talas, Mustafa, Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995. Kaya, Yaşar (Edit.), Kürenin Halleri, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Kurtan, Amiran, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978. Talas, Mustafa-Bildirici, S. Salih (Edit), Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Talas, Mustafa, Türkiye?de Sanayi Teşviği Uygulamalar, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002. Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Ödevler
Makale Yazımı
Sınavlar
Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5