of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5136
Kültür Endüstrisi ve Toplum
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Ümit Akca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders lisans sonrası birikinm anlamında kültür ve kültürün üretimi; kapitalizm ve sanatsal üretim ilişkisi ve Frankfurt Okulu özelinde Eleştirel Teori konularında kazanım elde etmektir.
Dersin Hedefleri
Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yok
Dersin İçeriği
Kültür ve kültürün üretimi; kapitalizm ve sanatsal üretim ilişkisi, Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori, Horkheimer, Adorno, Marcuse
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
--Ayşe Öncü ve Petra Weyland. (2010) Mekân, Kültür, İktidar. Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (Çev. Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN: 9789754709421. -Adorno, Theodor W. (2003), ?Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken?, (Çev.Bülent O. Doğan), Cogito, Sayı: 36, Yaz. -Adorno, Theodor W. (1990), Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar, (Çev.M. Yılmaz Öner), Belge Yay., İstanbul. -Adorno, Theodor W. (1998), Minima Moralia, (Çev.Orhan Koçak-Ahmet Doğukan), Metis Yay., İstanbul. -Slater, Phil (1989), Frankfurt Okulu, (Çev.Ahmet Özden), BFS Yay., (Yayım yeri yok). Küçük). İstanbul: Ayrıntı.
Diğer Kaynaklar
-Ayşe Öncü ve Petra Weyland. (2010) Mekân, Kültür, İktidar. Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (Çev. Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN: 9789754709421. -Adorno, Theodor W. (2003), ?Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken?, (Çev.Bülent O. Doğan), Cogito, Sayı: 36, Yaz. -Adorno, Theodor W. (1990), Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar, (Çev.M. Yılmaz Öner), Belge Yay., İstanbul. -Adorno, Theodor W. (1998), Minima Moralia, (Çev.Orhan Koçak-Ahmet Doğukan), Metis Yay., İstanbul. -Slater, Phil (1989), Frankfurt Okulu, (Çev.Ahmet Özden), BFS Yay., (Yayım yeri yok). Küçük). İstanbul: Ayrıntı. -Bottomore, T. (1997). Frankfurt Okulu (Ç. A Çiğdem). Ankara: Vadi Yay. -Çağan, K. (2003). Popüler Kültür ve Sanat, Yayınları, Ankara: Altınküre. Yay. -Horkheimer, M., Adorno, T.W., (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği II (Ç. O. Özügül). İstanbul: Kabalcı Yay. -Jay, Martin. (1989). Diyalektik İmgelem . (Çev. Ünsal Oskay), İstanbul: Ara Yay. - Krogh , T.(1999). Frankfurt Okulunun Kültür Analizi. Medya İktidar İdeoloji, (Der.: Mehmet Küçük ). Ankara: Ark Yay. -Larrain, J.(1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, (Çev. N. Nur Domaniç )., İstanbul: Sarmal Yay. -Marcuse, H.(1975). Tek Boyutlu İnsan (Çev. A. Timuçin, T. Tunçdoğan). İstanbul: May Yay. -Marshall, G.(1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yay. -Swingewood, A.(1996). Kitle Kültürü Efsanesi. (Çev. Aykut Kansu ). Ankara : Bilim ve Sanat yay.
Materyal
Dokümanlar
-Yok
Ödevler
-Yok
Sınavlar
-9. Haftada arasınav semineri. -15. Haftada Final Sınavı (Yazılı)
Materyal Diğer
-Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3