of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5143
Uluslar arası Göç İşgücü ve Nüfus Hareketleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarihsel olarak günümüze kadar Uluslararası Göç, İşgücü ve Nüfus Hareketleri konusunda ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri ortaya koyarak öğrencilerde bütünsel bir değerlendirme nosyonu kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri ilişkisini incelemek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri ilişkisini açıklayabilme
Dersin İçeriği
Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
50
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
*Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr <http://www.iom.int Arslan, Çetin, Temel İlker ve diğ. (2006), Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, Uluslararası Göç Örgütü, <http://www.countertrafficking.org/tr/default.html>, (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf>, (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org>, (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, <http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=34>, (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, <http://www.belgium.iom.int/paneuropeandialogue/documents/MIGRAT~3.PDF >, ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. <http://www.jstor.org/view/00028282/di950057/95p0064v/0>, (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, <http://www.isguc.org/birgul1.htm>, (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, <http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/en_sowp06.pdf>, (06.02.2007)
Diğer Kaynaklar
*Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr <http://www.iom.int Arslan, Çetin, Temel İlker ve diğ. (2006), Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, Uluslararası Göç Örgütü, <http://www.countertrafficking.org/tr/default.html>, (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf>, (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org>, (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, <http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=34>, (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, <http://www.belgium.iom.int/paneuropeandialogue/documents/MIGRAT~3.PDF >, ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. <http://www.jstor.org/view/00028282/di950057/95p0064v/0>, (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, <http://www.isguc.org/birgul1.htm>, (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, <http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/en_sowp06.pdf>, (06.02.2007)
Materyal
Dokümanlar
*Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr <http://www.iom.int Arslan, Çetin, Temel İlker ve diğ. (2006), Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, Uluslararası Göç Örgütü, <http://www.countertrafficking.org/tr/default.html>, (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf>, (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, <http://www.gcim.org>, (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, <http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=34>, (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, <http://www.belgium.iom.int/paneuropeandialogue/documents/MIGRAT~3.PDF >, ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. <http://www.jstor.org/view/00028282/di950057/95p0064v/0>, (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, <http://www.isguc.org/birgul1.htm>, (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, <http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/en_sowp06.pdf>, (06.02.2007)
Ödevler
ödev
Sınavlar
arasınav, final
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5