of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5144
Ötekilik Figürleri ve Oluşumları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Suat Kolukırık
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
Dersin Hedefleri
Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
Dersin İçeriği
Kültür ve ötekilik
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersle ilgili materyal
Diğer Kaynaklar
Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Pultar ve Erman. Türk(iye) Kültürleri, Tetragon Yayınları, İst. Rattansi ve Westwood. Irkçılık, Modernite ve Kimlik, Sarmay Yayınevi, İstanbul. Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Neyzi, Leyla. Ben Kimim, Türkiye?de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yayınları, İstanbul. Touraine, Alain. Kaynak: Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Zygmunt Bauman (2000) Postmodernlik Ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Ödevler
bulunmamaktadır.
Sınavlar
arasınav-final
Materyal Diğer
bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4