of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS5148
Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Hareketler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Bülent Şen
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Küreselleşme kavramıyla ilgili temel kavramlar, olgular hakkında bilgi sahibi olmak, Küreselleşme teorilerinin toplumsal boyutu hakkında bilgi sahibi olmak, Küresel düzeyde gözlenen yeni toplumsal hareketleri incelemek, Küreselleşme ve toplumsal hareketler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirmek.
Dersin Hedefleri
Küreselleşme kavramıyla ilgili temel kavramlar, olgular hakkında bilgi sahibi olmak, Küreselleşme teorilerinin toplumsal boyutu hakkında bilgi sahibi olmak, Küresel düzeyde gözlenen yeni toplumsal hareketleri incelemek, Küreselleşme ve toplumsal hareketler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak. Küresel gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirel düşünme yeteneği kazanmak
Dersin İçeriği
Küreselleşme: Kavram, kuram, eleştiri; Küreselleşme ve yeni sosyal hareketler; Küreselleşme ve dini, kültürel, siyasi hareketler; Küreselleşme ve kadın; Küreselleşme ve emek, göç, yoksulluk; Küreselleşme karşıtı hareketler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
0
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sistemleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Diğer Kaynaklar
Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sis-temleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006. F. Levent Şensever, the World Social Forum: Aaşğıdan Globalization and Global Resistance Movement, Metris Publications, Ankara, 2003. Charles Tilly, Social Movements 1768-2004, (Yay. haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Details Publications, Istanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Global System, Pinar Yay., İstanbul. Immanuel Wallerstein, World Sys-tem Analysis An Introduction, Aram Yay., İstanbul, 2005. Globalization and Alternative Globalization, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Pub., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, globalization Sense Guide, Metis Publications, 2007. Beverly Silver, The Power of Labor, Procedure Books, 2009. Arif Dirlik, Identity and Politics in Crisis: Globalization Posts, Communications publications, 2009. Eric J. Hobsbawm, Globalization, Democracy and Terrorism, Agora Library, 2008. Seyhan Erdoğdu, in the Process of Globalization International Sendikacilik, Fantastic Fiction, Istanbul, 2006. J. Brecher, B. CASTELLO, The Power of Solidarity of globalization from below,, Aram Yay., İstanbul. Opening of New Social Movements Theory, (yay. haz. Kenan Meadows), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, prey, a Critique of Globalization, Globe Pub., Second Edition, Istanbul, 2002. Luciano GALLINO, Globalization and Inequality, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James Petras, Henry VELTMEYER, 21. Globalization is imperialism century Reduction Mask, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Materyal
Dokümanlar
Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sis-temleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006. F. Levent Şensever, the World Social Forum: Aaşğıdan Globalization and Global Resistance Movement, Metris Publications, Ankara, 2003. Charles Tilly, Social Movements 1768-2004, (Yay. haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Details Publications, Istanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Global System, Pinar Yay., İstanbul. Immanuel Wallerstein, World Sys-tem Analysis An Introduction, Aram Yay., İstanbul, 2005. Globalization and Alternative Globalization, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Pub., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, globalization Sense Guide, Metis Publications, 2007. Beverly Silver, The Power of Labor, Procedure Books, 2009. Arif Dirlik, Identity and Politics in Crisis: Globalization Posts, Communications publications, 2009. Eric J. Hobsbawm, Globalization, Democracy and Terrorism, Agora Library, 2008. Seyhan Erdoğdu, in the Process of Globalization International Sendikacilik, Fantastic Fiction, Istanbul, 2006. J. Brecher, B. CASTELLO, The Power of Solidarity of globalization from below,, Aram Yay., İstanbul. Opening of New Social Movements Theory, (yay. haz. Kenan Meadows), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, prey, a Critique of Globalization, Globe Pub., Second Edition, Istanbul, 2002. Luciano GALLINO, Globalization and Inequality, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James Petras, Henry VELTMEYER, 21. Globalization is imperialism century Reduction Mask, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Ödevler
dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
yok
Materyal Diğer
bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3