of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6101
Dini Gruplar Sosyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin Bal
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dini grupları anlamak
Dersin Hedefleri
Dini gruplar üzerinde bilimsel araştırma yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dini gruplar hakkında pozitif yaklaşıma sahip olmak
Dersin İçeriği
Dinin sosyolojik anlamı, din ve toplum, dini grupların özellikleri, doğal dini gruplar, örgütlenmiş dini gruplar, tasavvufi gruplar, dini otorite tipleri, dini gruplarda statü ve roller, grup içi iletişim, geleneksel ve modern dini gruplar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
yok
Diğer Kaynaklar
Joachım Wach, Din Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, İfav Yay.İstanbul,, 1995. Joachım Wach, Din Sosyolojisine Giriş, Çev. Battal İnaldı, Ankara, 1987. Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Tekin yay., Konya, 1994. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1987. Phıl Zukerman, Din Sosyolojisine Giriş, çev. İhsan çapcıoğlu, Halil Aydınalp, Ankara, 2006. Peter Berger, Kutsal Şemsiye, Çev. Ali Çoşkun, Rağbet Yay., İst., 2000.
Materyal
Dokümanlar
yok
Ödevler
Bir dönem ödevi
Sınavlar
Ara ve final sınavı
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
3