of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6110
Örgüt-Çevre Teorileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Örgütler, bir toplumda çalışan nüfusun çok büyük bir kısmının çalışma hayatını geçirdiği toplumsal alt sistemlerdir. Örgütlerin çalışma hayatındaki önemi, bu alanda yaşanılan deneyimler, işbölümü, çeşitli bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan öğrenciyi haberdar etmek, geliştirilen teorileri analiz ederek, daha uygun örgütsel yönetim ve çalışma şartlarını ortaya koymak.
Dersin Hedefleri
Örgütler, bir toplumda çalışan nüfusun çok büyük bir kısmının çalışma hayatını geçirdiği toplumsal alt sistemlerdir. Örgütlerin çalışma hayatındaki önemi, bu alanda yaşanılan deneyimler, işbölümü, çeşitli bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan öğrenciyi haberdar etmek, geliştirilen teorileri analiz ederek, daha uygun örgütsel yönetim ve çalışma şartlarını ortaya koymak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek.
Dersin İçeriği
Klasik örgüt teorilerinde çevre anlayışı, Neo-klasik örgüt teorilerinde çevre anlayışı, Sistem teorisinde çevre anlayışı, Durumsallık teorisinde çevre anlayışı, Kaynak bağımlılığı teorisinde çevre anlayışı, Modern örgüt-çevre teorileri; nüfus ve topluluk ekolojisi, işlem maliyeti teorisi, neo-marxist teori, kurumsal teori, bütünleştirici teoriler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Özkul, M. (2011),Örgüt Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi,Isparta, ss.232. Özkul, M. (2011), Yönetim Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi, Isparta, ss.216. Sargut, S., Özen, Ş., (Ed), (2010), Örgüt Kuramları, İmge yayınevi, İstanbul, ss.462
Diğer Kaynaklar
Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar
Yok
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5