of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6116
Kentsel Dönüşüm ve Kentleşme Süreçleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
----
Dersin Amacı
Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
Dersin Hedefleri
Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
Dersin İçeriği
Kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçte uygulanan politikalar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Diğer Kaynaklar
Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Materyal
Dokümanlar
Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Ödevler
Türkiye'de Kensel Dönüşüm
Sınavlar
Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4