of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6125
Toplumsal ve Siyasal Yapı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Toplumsal ve Siyasal Yapının Temel Kavramlarının Tanımı ve Kavranması
Dersin Hedefleri
Toplumsal ve Siyasal Yapının Temel Kavramlarının Tanımı ve Kavranması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Toplumsal ve Siyasal Yapının Bileşenlerinin Ortaya Konulması
Dersin İçeriği
Toplumsal ve Siyasal Yapı kavramlarının ilişkiselliği ve temel sosyolojik tartışmalarda yer alma biçimleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
3
45
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
50
Ödevler
1
45
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Ödevler
Toplumsal ve Siyasal Yapının Analiz Edilmesi
Sınavlar
Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5