of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6126
Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk ve Sosyal İçerme Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
Dersin Hedefleri
Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
Dersin İçeriği
Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
3
45
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
5
75
Ödev
1
50
Ödevler
1
45
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Ödevler
Küreslleşme ve Yoksulluk Tarihi
Sınavlar
Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer
Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4