of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6127
Din-Devlet-İktidar İlişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. Din, devlet ve iktidar ilişkisini analiz etmek. Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemlerini analiz etmek. Din, devlet ve iktidar ilişkisinin sonuçlarını değerlendirmek.
Dersin Hedefleri
1)-Din, devlet ve iktidar arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Din, devlet ve iktidar ilişkisi ile ilgili gelişmeleri takip etmeyi sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. 2)-Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemlerini analiz etmek. 3)-Din, devlet ve iktidar ilişkisinin sonuçları ile ilgili analizleri kavramak
Dersin İçeriği
Din ve devletin kaynağı ve tanımı. Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizi. Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemleri. Batıda ve İslam dünyasında din, devlet ve iktidar ilişkileri. Türkiye’de din, devlet ve iktidar ilişkisi. Türkiye’de din ve laiklik. Türkiye’de Siyasal İslamcılık. Sivil toplum ve demokrasi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Akyüz, Vecdi, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1999. Barbier, Maurice; Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Çev. Özkan Güzel, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999. Başgil, Ali Fuad; Din ve Laiklilik, Yağmur yayınları, İstanbul, 1982. Berkes, Niyazi; Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul, 1997. Fuller, Graham E.; Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil; Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Kaya, Kamil; Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Mardin, Şerif; Türkiye?de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. Özdalga, Elisabeth; İslamcılığın Türkiye Seyri, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2006. Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz. Türköne, Mümtaz?er; Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Etkileşim Yay., İst., 2011. Mills, C. Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974.
Diğer Kaynaklar
Arsal, Sadri Maksudi; "Teokratik Devlet ve Laik Devlet", Tanzimat I, İstanbul, 1940. Cemal, Ahmet; (Ed.) Cogito, (Laiklik), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007. Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, Kamil, "Sosyolojik Açıdan Hz. Peygamber Dönemi Din-Devlet İlişkileri?, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I.Kutlu Doğum Sempozyumu (tebliğler), 20-21 Nisan 1998. Kaya, Kamil, "Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, Kamil, "Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Kaya, Kamil, "Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi", Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı III, Yıl 8, Cilt 45, 92-101, Ankara, 2002. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Kılıçbay, Mehmet Ali, "Devletin Yeniden Yapılanması" Doğu Batı (Devlet), Yıl: 1, Sayı:1, Ankara, 1997. Köktaş, M.Emin; Din ve Siyaset-Siyasal Davranış ve Dindarlık-, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah; Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, Yaysan Mat., Ankara, 1998. Mert, Nuray; Laiklik Tartışmasına kavramsal Bir Bakış, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1994. Özdalga, Elisabeth-Persson,Sune; Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Çev.Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,1999. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Materyal
Dokümanlar
Akyüz, Vecdi, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1999. Barbier, Maurice; Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Çev. Özkan Güzel, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999. Başgil, Ali Fuad; Din ve Laiklilik, Yağmur yayınları, İstanbul, 1982. Berkes, Niyazi; Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul, 1997. Fuller, Graham E.; Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil; Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Kaya, Kamil; Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Mardin, Şerif; Türkiye?de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. Özdalga, Elisabeth; İslamcılığın Türkiye Seyri, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2006. Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz. Türköne, Mümtaz?er; Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Etkileşim Yay., İst., 2011. Mills, C. Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974. Arsal, Sadri Maksudi; "Teokratik Devlet ve Laik Devlet", Tanzimat I, İstanbul, 1940. Cemal, Ahmet; (Ed.) Cogito, (Laiklik), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007. Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, Kamil, "Sosyolojik Açıdan Hz. Peygamber Dönemi Din-Devlet İlişkileri?, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I.Kutlu Doğum Sempozyumu (tebliğler), 20-21 Nisan 1998. Kaya, Kamil, "Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, Kamil, "Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Kaya, Kamil, "Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi", Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı III, Yıl 8, Cilt 45, 92-101, Ankara, 2002. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Kılıçbay, Mehmet Ali, "Devletin Yeniden Yapılanması" Doğu Batı (Devlet), Yıl: 1, Sayı:1, Ankara, 1997. Köktaş, M.Emin; Din ve Siyaset-Siyasal Davranış ve Dindarlık-, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah; Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, Yaysan Mat., Ankara, 1998. Mert, Nuray; Laiklik Tartışmasına kavramsal Bir Bakış, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1994. Özdalga, Elisabeth-Persson,Sune; Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Çev.Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,1999. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Ödevler
Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar
Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4