of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6128
Türkiye'de Sosyal Bütünleşme Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarının analizini yapmak. Türkiye’de sosyal bütünleşme ve çözülme ile teknoloji ve sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi analiz etmek. Türkiye’de sosyal çözülme tehlikelerini analiz etmek.
Dersin Hedefleri
1)-Türkiye’de sosyal bütünleşmenin önemini kavramak 2)-Türkiye’nin sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurları belirlemek. 3)-Sosyal bütünleşmeyi sağlamak için alınması gereken tedbirleri tespit etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarını analiz etmek 2)-Sosyal bütünleşme ile teknoloji ilişkisini kavramak 3)-Sosyal bütünleşme ile sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek 4)-Sosyal çözülme tehlikelerini öngörüp, tedbir alınmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramları analizi. Sosyal bütünleşme ve çözülmenin teorik temelleri. Sosyal bütünleşme ve çözülme tipleri. Sosyal bütünleşme-teknoloji ilişkisi. Sosyal bütünleşme-sosyal kurumlar arasındaki ilişki. Türkiye’de sosyal çözülme tehlikeleri ve alınması gereken tedbirler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995. Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Kaya, Kamil, "Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme", Türk Dünyası Araştırmaları (Amiran Kurktan Bilgiseven Özel Sayısı), Eylül-Ekim, İstanbul, 2008. Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyo-Antropolojik Araştırma), Timaş Yayınları, İstanbul, 1995. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Diğer Kaynaklar
Bruinessen, Martin Van, Kürtlük, Türklük, Alevilik (Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri), İletişim yayınları, İstanbul, 2000. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Güneydoğu Kimliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. Walace, Ruth A.-Wolf Alison; Çağdaş Sosyolojisi Kuramları-Klasik Geleneğin Geliştirilmesi-, Çev. Leyla Elburuz-M. Rami Ayas, Punto Yayıncılık, İzmir, 2004.
Materyal
Dokümanlar
Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995. Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Kaya, Kamil, "Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme", Türk Dünyası Araştırmaları (Amiran Kurktan Bilgiseven Özel Sayısı), Eylül-Ekim, İstanbul, 2008. Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyo-Antropolojik Araştırma), Timaş Yayınları, İstanbul, 1995. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Bruinessen, Martin Van, Kürtlük, Türklük, Alevilik (Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri), İletişim yayınları, İstanbul, 2000. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Güneydoğu Kimliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. Walace, Ruth A.-Wolf Alison; Çağdaş Sosyolojisi Kuramları-Klasik Geleneğin Geliştirilmesi-, Çev. Leyla Elburuz-M. Rami Ayas, Punto Yayıncılık, İzmir, 2004.
Ödevler
Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar
Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
4