of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6130
Yeni Dini Hareketler ve Siyaset İlişkisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Dini hareketlerin sosyolojik analizini yapmak. Dini hareketlerin özelliklerini ve türlerini kavramak. Din-siyaset ilişkisini analiz etmek. Dünyada ve Türkiye’de dini hareketler ile siyaset arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
Dersin Hedefleri
1)-Dini hareketler ile siyaset arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Dünyada ve Türkiye'de dini hareketler ile siyaset ilişkisini tespit etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Dini hareketlerin sosyolojik analizini yapmak. 2)-Dini ve yeni dini hareketlerin genel özelliklerini ve türlerini kavramak. 3)-Din-siyaset ilişkisi ile ilgili analizleri kavramak
Dersin İçeriği
Dini hareketlerin ortaya çıkışı ve gelişimi. Dini ve yeni hareketlerin genel özellikleri ve türleri. Din-siyaset ilişki. Dünyada ve Türkiye'de yeni dini hareketler. Yeni dini hareketlerden seçme örnekler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Köktaş, M. Emin, Din ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998. Özdalga, Elisabeth, İslamcılığın Türkiye Seyri, Çev. Gamze Türkoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Kara, İsmail, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1-2, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar
Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1982. Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil, Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Şaylan, Gencay, Türkiye'de İslancı Siyaset, Verso yayınları, Ankara, 1992. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Materyal
Dokümanlar
Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Köktaş, M. Emin, Din ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998. Özdalga, Elisabeth, İslamcılığın Türkiye Seyri, Çev. Gamze Türkoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Kara, İsmail, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1-2, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011. Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1982. Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil, Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Şaylan, Gencay, Türkiye'de İslancı Siyaset, Verso yayınları, Ankara, 1992. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Ödevler
Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar
Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5