of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6131
Türkiye'de Din ve İdeoloji Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları
7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Amacı
Din ve ideoloji kavramlarını analiz etmek. Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak. Din, kültür, sosyoloji ve siyaset ile ideoloji arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
Dersin Hedefleri
1)-Din ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)-Din ve ideoloji kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. 2)-İdeolojilerin yapısını analiz etmek. 3)-Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak. 4)-Din, kültür ve siyaset ile ideoloji arasındaki ilişkiyi tespit etmek.
Dersin İçeriği
Din ve ideoloji kavramlarının analizi. Din ve ideoloji. Kültür ve ideoloji. İdeolojilerin yapısı. Çağımızda ideoloji. İdeolojik çözümlemenin kategorileri. İdeolojik stratejiler. Söylem ve ideoloji. İlim ve ideoloji. Sosyoloji ve ideoloji. Siyaset ve İdeoloji. İslam ve İdeoloji.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
50
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, Çev. Barış Çoban-Zeynep Özarslan-Nurcan Ateş, Su Yayınları, İstanbul, 2003. Eaglaton, Terry, İdeolojiler, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Birlik Yayınları, Ankara, 1985. Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Çev. Sadun Emrealp, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985 Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Çev. Fahrettin Arslan, Umran Yayınları, Ankara, 1981.
Diğer Kaynaklar
Kaya, Kamil, Yirmibirinci Yüzyıla Girerken İdeoloji ve Sosyoloji?, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26. Kitap, 165-176 İstanbul, 2000. Mardin, Şerif, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. McLellan, David, İdeoloji, Çev. ErcümentÖzkaya, Doruk Yayınları, Ankara, 1999. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981.
Materyal
Dokümanlar
Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, Çev. Barış Çoban-Zeynep Özarslan-Nurcan Ateş, Su Yayınları, İstanbul, 2003. Eaglaton, Terry, İdeolojiler, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Birlik Yayınları, Ankara, 1985. Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Çev. Sadun Emrealp, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985 Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Çev. Fahrettin Arslan, Umran Yayınları, Ankara, 1981. Kaya, Kamil, Yirmibirinci Yüzyıla Girerken İdeoloji ve Sosyoloji?, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26. Kitap, 165-176 İstanbul, 2000. Mardin, Şerif, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. McLellan, David, İdeoloji, Çev. ErcümentÖzkaya, Doruk Yayınları, Ankara, 1999. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981.
Ödevler
Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar
Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
4
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5