of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6147
Türk Modernleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
7-Ayşe Alican
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmalarda modernleşme süreci değişik boyutlarıyla tartışılmaktadır. Bu ders modernleşme sürecini, bu sürecin merkezinde yer alan kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümü üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. 19. Yüzyıldan günümüze Türk modernleşmesinde kadın kimliği ve modern aile yapısı üzerine yazılan eserler ve araştırmalar temel sosyoloji kuram ve kavramları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Dersin Hedefleri
Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmaları toplumsal cinsiyet ve modernleşme süreci bağlamında tartışmak
Modernleşme sürecini ve bu sürecin merkezinde yer alan kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümünü tartışmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Toplumsal cinsiyet kavramının öğrenilmesi
Feminizm kuramlarını modernleşme kuramları ile ilişkilendirilmesi
Dersin İçeriği
Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmalarda modernleşme süreci değişik boyutlarıyla tartışılması, kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümü üzerinden tartışılması,19. Yüzyıldan günümüze Türk modernleşmesinde kadın kimliği ve modern aile yapısı üzerine yazılan eserler ve araştırmaların temel sosyoloji kuram ve kavramları doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
60
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kadın Raporlar
Diğer Kaynaklar
Ayşe Durakbaşa (2000) Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul.
Serpil Çakır (2010) Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul.
Alan Duben, (2006) Kent, Aile, Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul.
Nükhet Sirman (2002) Kadınların Milliyeti, Milliyetçilik: Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt:4, İletişim Yayınları, İstanbul.
Chatterjee, Partha, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Çev. Evrem Tilki, Vatan, Millet, Kadınlar, Haz. Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
Şirin Tekeli (1998) "Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. Berktay Hacımirzaoğlu, Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı, İstanbul.
Aksu Bora ve Asena Günal, (der.) (2002) 90’larda Türkiye’de Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul.
Şirin Tekeli (1990), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın, İletişim, Yayınları, İstanbul.
Yeşim Arat (1998) “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, (der.) S. Bozdoğan, R. Kasaba, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Ayşe Saktanber (2001) "Kemalist Kadın Hakları Söylemi", Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Bulunmamakta
Ödevler
Sunum
Sınavlar
Final raporu
Materyal Diğer
Bulunmamakta
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
3
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
2