of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS6149
Gender and Education
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-H. Eylem KAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
This course is intended to introduce course is intended to provide a critical perspective on how we construct male and female identities and how the consequences of such a construction affect institutions, culture and society.
Dersin Hedefleri
To discuss gender and education theories in a critical way
Dersin Öğrenme Çıktıları
To resolve gender and education through community relations
To learn the social function of gender and education in society
Dersin İçeriği
Gender, Education, Community Relations, Social Change in Education
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
40
Ödevler
1
25
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
50
50
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Finding current articles on Gender and Education theories
Diğer Kaynaklar
Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide
Sharan B. Merriam et al.
The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development
Malcolm S. Knowles et al.

Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults
Raymond J. WlodkowLearning to Learn: Making the Transition from Student to Life-Long Learner
Kenneth A. Kiewraski
Training Adults: Life Long Learning

Robert E. Ripley

Adult Learners: Understanding and Instructing
Robert E Ripley

Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers,

Rosemary S. Caffarella

Adult and Continuing Education: Theory and Practice
Peter Jarvis

Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice
Peter Jarvis

The Sociology of Adult and Continuing Education

Peter Jarvis

Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives Peter Jarvis

The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction
Sharan B. Merriam

Materyal
Dokümanlar
Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide
Sharan B. Merriam et al.
The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development
Malcolm S. Knowles et al.

Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults
Raymond J. WlodkowLearning to Learn: Making the Transition from Student to Life-Long Learner
Kenneth A. Kiewraski
Training Adults: Life Long Learning

Robert E. Ripley

Adult Learners: Understanding and Instructing
Robert E Ripley

Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers,

Rosemary S. Caffarella

Adult and Continuing Education: Theory and Practice
Peter Jarvis

Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice
Peter Jarvis

The Sociology of Adult and Continuing Education

Peter Jarvis

Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives Peter Jarvis

The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction
Sharan B. Merriam

Ödevler
To analyze Gender and Education Theories ina critical way
Focus Group Work
Sınavlar
Presentation
Materyal Diğer
Writing Article
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5