of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02SOS9608
Afet Toplumları Sosyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Nazmi Avcı
Dersin Yardımcıları
0-
Dersin Amacı
Afet toplumlarına yönelik çalışmalara sosyolojik katkı sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Afet toplumlarına yönelik toplumsal bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu alanda afet toplumlarına yönelik sosyolojik çözümleme yapabilmektir.
Dersin İçeriği
Afet toplumlarında meydana gelen tutum ve davranışlardaki değişimler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
10
120
Ödev
2
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Barton, Allen H. 1970. Communities in Disaster: A Sociological Analysis of Collective Stress Situations. Garden City: Anchor Books. Drabek, Thomas E. 1986. Human System Responses to Disaster: An Inventory of Sociological Findings. New York: Springer-Verlag. Fischer, Henry W. and Valerie J. Harr. 1994. Emergency Operating Center Response to Media Blame Assignation: A Case Study of an Emergent EOC. The International Journal of Disaster Prevention and Management. 3-3:7-17. Fischer, Henry W.; Charles K. Scharnberger and Charles F. Geiger. 1996. Reducing Seismic Vulnerability in Low to Moderate Risk Areas. International Journal of Disaster Prevention and Management. 5-4:5-18. Fischer, Henry W. 1996. What Emergency Management Officials Should Know to Enhance Mitigation and Effective Disaster Response. Journal of Contingencies and Crisis Management. 4-4:208-217. Fischer, Henry W. 1998. Response to Disaster: Fact Versus Fiction & Its Perpetuation. The Sociology of Disaster. 2nd Edition. Lanham, MD: University Press of America. Fischer, Henry W. 1998. Behavioral Response to Chemical and Biological Terrorism. White Paper. Church Falls, VA: Research Planning, Inc. Fischer, Henry W. 1999. Dimensions of Biological Terrorism: To What Must We Mitigate and Respond? International Journal of Disaster Prevention and Management. 8-1:27-32. Fischer, Henry W. 2000. Mitigation and Response Planning in a Bio-Terrorist Attack. International Journal of Disaster Prevention and Management. 9-5:360-367. Fischer, Henry W. 2001. Deconstructing the Command and Control Model. Paper Presented at the Annual Meetings of the European Sociological Association, Helsinki. Laska, Shirley Bradway. 1991. Floodproof Retrofitting. Boulder: University of Colarado.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
Ders Sürecinde Belirlenecektir.
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
5
2
Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak
5